มะม่วงกวนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคีคือ

ผลิตภัณฑ์มะมวงกวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกาที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านชุมชนหนองกาซึ่งสร้างจากเงินออมทรัพย์ของทางกลุ่ม ตั้งอยู่ถนน รพช. สายปราณบุรี-สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีสถาบันต่างๆเดินทางมาศึกษาอย่างต่อเนื่องถึง8-9คณะต่อปี

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่  23/2 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : 080-0230938

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านหนองกาสมัคคี

แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest